O nas

Zakład Onomastyki i Historii Języka jest jednym z 4 zakładów i 2 katedr Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. Został wyodrębniony  w r. ak. 2004/2005 z Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego. Pracownikami Zakładu byli w tym okresie: dr Dorota Morawiecka-Gąsiorowska, dr Monika Famielec, dr hab. Teresa Pluskota oraz krótko stażystka, studentka V roku Joanna Wysocka. W 2005 roku do zespołu dołączył dr Marek Marszałek, który uzyskał stopień dra hab. w 2007 r., a stanowisko profesora uczelnianego 1 II 2008 r. Kierownikiem Zakładu jest od początku jego działalności dr hab. Teresa Pluskota, prof. UKW. W 2007 r. pracownikiem Zakładu został absolwent Instytutu, mgr Henryk Duszyński, który w 2016 roku obronił w naszym uniwersytecie pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Kontakt

Dr Henryk Duszyński-Karabasz

e-mail: henryk_duszynski@interia.pl 

s. 202 tel.: 341-14-02, w. 30.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Onomastyki i Historii Języka Rosyjskiego,

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, tel. 52 341 17 97